ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7030

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του τρόπου φωτογράφησης μιας πραγματικότητας που δεν είναι άμεσα αντιληπτή μέσω των αισθητηρίων της ανθρώπινης όρασης, π.χ. αντικείμενα πολύ μικρών διαστάσεων (οπτικό μικροσκόπιο) ή αντίστοιχα πολύ μακρινών αντικειμένων (τηλεσκόπιο).
 • Η διερεύνηση τρόπων φωτογραφικής απεικόνισης σε περιοχές μηκών κύματος αόρατες για τον ανθρώπινο οφθαλμό (υπέρυθρη, υπεριώδη ακτινοβολία).
 • Η ικανότητα δημιουργίας φωτογραφικών εικόνων από γεγονότα που η ταχύτατη χρονική τους εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτή.
 • Η κατανόηση των μηχανισμών – διατάξεων που εξασφαλίζουν μια επιπλέον, χωρική διάσταση σε επίπεδα φιλμ ειδικής κατασκευής (ολογραφικές απεικονίσεις).

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία
 • Απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας από την λειτουργία και τον χειρισμό των μετρητικών διατάξεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Macro φωτογραφία, υπολογισμοί σχετικών μεγεθύνσεων
 • Οπτικό μικροσκόπιο, αρχή λειτουργίας, Φωτογραφία μέσω οπτικού μικροσκοπίου (διαπερατό, ανακλώμενο φως)
 • Φωτο διάθλαστικότητα, Χρώματα συμβολής 
 • Οπτικό τηλεσκόπιο, αρχή λειτουργίας, αστροφωτογράφιση
 • Σύμφωνο φως, χαρακτηριστικά δέσμης laser, ιδιότητες
 • Απεικονιστική ολογραφία, αρχή λειτουργίας, Ολογράμματα (Ανακλαστικά, Διαπερατά), ιδιότητες ολογραμμάτων
 • Στροβοσκόπιο, Στροβοσκοπική Φωτογραφία, εφαρμογές
 • Φωτογράφιση σε Υπέρυθρο, Υπεριώδες
 • Ηλεκτροφωτογράφιση
 • Θερμογραφική απεικόνιση μέσω κάμερας (ισοθερμικές καμπύλες)
 • Στοιχεία απεικονίσεων Ιατρικής Φωτογραφίας 

 

Εργαστήριο

 • Ενημέρωση,
 • Θεωρητική άσκηση (υπολογιστική)
 • Χαρακτηριστικά δέσμης φωτός από συσκευή Laser,
 • Οπτικές ίνες, μετρήσεις χαρακτηριστικών, μεταφορά εικόνας,
 • Δακτύλιοι Newton, αντιανακλαστικές επιστρώσεις φακών,
 • Φωτογράφηση μέσω οπτικού μικροσκοπίου,
 • Ολογραφικές διατάξεις (λήψεις ολογραμμάτων), Ανακλαστικά, διαπερατά ολογράμματα,
 • Αστροφωτογράφιση.

Οι Εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται με σύγχρονες πειραματικές διατάξεις όπως: οπτικά μικροσκόπια, τηλεσκόπια, αντικραδασμικές ολογραφικές τράπεζες, οπτικές ίνες, στροβοσκόπια, μονοχρωμάτορες, λουξόμετρα κ.α.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • SCIENTIFIC PHOTOGRAPHY AND APPLIED IMAGING, Sidney F. Ray, Focal Press, 1999
 • CAMERA TECHNOLOGY, Goldberg, Acad. Press. 1992
 • OPTICS, E. Hecht et al. Addison, Wesley 1974
 • MANUAL OF PRACTICAL HOLOGRAPHY, G. Saxby, 1991
 • HOLOGRAPHY FOR PHOTOGRAPHERS, J. Iovine, 1997
 • THE WORD OF 3-D, J. G. Ferwerda, 1990
 • ASTROPHOTOGRAPHY FOR THE AMATEUR, M. Covington
 • PHOTOGRAPHY THROUGH THE MICROSCOPE, Kodak ed.
 • STEREOSCOPIC PHOTOGRAPHY, Arthur W. Judge, London 1950