ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-3010

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Ικανότητα αναγνώρισης του τρόπου ανάγνωσης και ερμηνείας των φωτογραφιών και αιτιολόγηση των διαφορετικών αναγνώσεων που αυτές επιδέχονται μέσω της σημειολογίας.
 • Προσανατολισμός στην κριτική ανάγνωση που απαιτείται για την κατανόηση των πρακτικών παραγωγής φωτογραφικών έργων.
 • Ικανότητα δημιουργίας φωτογραφικών έργων τα οποία διακρίνονται για τη συνοχή της µορφής και του περιεχομένου τους.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη και προσωπική μάθηση.
 • Ικανότητα σκέψης και δημιουργίας δομημένων εννοιών.
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης του τρόπου εργασίας και των τελικών αποτελεσμάτων.
 • Κριτική υποστήριξη του έργου και του τρόπο παρουσίασής του.
 • Ώσμωση σε μια πλούσια, ποικίλη, προκλητική, πειραματική και πνευματική μελέτη της παραγωγής φωτογραφικού έργου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

 

Θεωρία

 • Η κωδικοποίηση του φωτογραφικού μηνύματος: Ανάλυση του κειμένου «Το Φωτογραφικό Μήνυμα» του Roland Barthes.
 • To νόημα της φωτογραφικής εικόνας: Ανάλυση του κειμένου «Η Ρητορική της Εικόνας» του Roland Barthes.
 • Φωτογραφία και συν-κείμενα:
  • Ι. Η σχέση ανάμεσα στην φωτογραφία και κείμενο
  • ΙΙ. Παραθέσεις εικόνων όπου εξετάζονται οι κατηγορίες :Φωτογραφικές Ακολουθίες (Sequences) και Φωτο-ιστορίες.
 • Η Φωτογραφία και η σχέση της με διάφορα πλαίσια ανάγνωσης.
 • Το ρητορικό σχήμα της Μετωνυμίας στην φωτογραφία: Η φωτογραφία ντοκουμέντου των ημερών μας.
 • Η μετάλλαξη της φωτογραφίας ντοκουμέντου και η παρουσία τους σε εκθεσιακούς χώρους(Μουσεία, Αίθουσες Τέχνης).
 • Το ρητορικό σχήμα της Μεταφοράς στην σύγχρονη Φωτογραφία Τέχνης.
 • Η έννοια της Αφήγησης στη Φωτογραφία σήμερα (Η ενσωμάτωση στοιχείων από τον κινηματογράφο, την ζωγραφικής , την λογοτεχνία και τα παραμύθια).
 • Η Ρητορική της Άμεσης Καταγραφής.

 

Εργαστήριο

Οι εργαστηριακές ασκήσεις επιτρέπουν στους φοιτητές να εφαρµόσουν τις βασικές στρατηγικές της συγκρότησης του φωτογραφικού νοήµατος που διδάσκονται στο θεωρητικό µέρος δημιουργώντας φωτογραφικές εικόνας µε σαφές νοηµατικό ή αφηγηµατικό περιεχόµενο:

 • Η συγκρότηση μιας Αφήγησης μέσω μιας σειρά φωτογραφιών
  • Ι. Φωτογραφικές Aκολουθίες (Sequences) και φωτοιστορίες
  • II. Εικόνα µέσα στην εικόνα
  • III. Φωτογραφία και κείµενο
 • H εικονοποίηση μια αφηρημένης έννοιας
 • Το νόηµα των εικόνων µέσω των ρητορικών σχημάτων της μεταφοράς και της μετωνυμίας

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αντωνιάδης, Κ.  Λανθάνουσα Εικόνα, Μωρεσόπουλος / Φωτογραφία, 1999.
 • Barthes, R., Ο Φωτεινός θάλαμος, Κέδρος, 2008.
 • Barthes, R., Εικόνα Μουσική Κείμενο, Εκδόσεις Πλέθρον, 2007
 • Berger, John, H Εικόνα και το Βλέμμα, Μεταίχμιο, 2011.
 • Bright, Susan, Art Photography Now, Thames and Hudson, 2011.
 • Cotton, C., The Photograph as Contemporary Art, London: Thames and Hudson, 2004. 
 • de Font-Réaulx, D., Painting and Photography: 1839-1914, Editions Flammarion, 2012
 • Garcia, Erin C. Photography as Fiction, P. Getty Museum, 2010
 • Jaeger, Anne-Celine, Image Makers Image Takers, Thames and Hudson, 2007. 
 • Harper Graeme & Rayner Jonathan, Cinema and Landscape, Intellect, 2010.
 • Kingsley Hope and Riopelle Christopher,Seduced by Art: Photography Past and Present, Yale  University Press, 2012
 • Μαρκίδου, Ν. Φωτογραφία: Κριτικές Αναγνώσεις, 2015.
 • Pauli Lori, Acting the Part: A History of Staged Photography , Merrell Publishers Ltd, 2006