ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ (ΦΕΗ)

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1050

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η γνώση σε θεωρητικό αλλά και σε εργαστηριακό επίπεδο των βασικών φαινομένων της Οπτικής (Γεωμετρική, Κυματική προσέγγιση) καθώς και βασικών στοιχείων της Ακουστικής.
 • Η κατανόηση των φυσικών φαινομένων που συμβαίνουν κατά την τυπική διαδικασία της φωτογράφησης.
 • Η ικανότητα ποσοτικοποίησης φωτογραφικών μεγεθών αλλά και η εύρεση –αξιοποίηση των υπολογιστικών σχέσεων στη φωτογραφική απεικόνιση.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία
 • Απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας από την λειτουργία και τον χειρισμό των μετρητικών διατάξεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής αλλά και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Φως, θεωρίες, Φυσικά φαινόμενα ανάκλασης, διάθλασης, διάχυσης, σκέδασης, ολικής ανάκλασης, απορρόφησης
 • Πρίσμα, ανάλυση φωτός
 • Οπτικά όργανα, σύνθετες διατάξεις κατόπτρων φακών
 • Φωτογραφικός φακός, χαρακτηριστικά, σφάλματα φακών (σφαιρικότητας / χρωματικό)
 • Μεγέθυνση – μεγεθυντικός φακός, αρχή λειτουργίας, υπολογισμοί
 • Βάθος πεδίου προσδιορισμός, περιγραφή, υπολογισμοί
 • Χρώμα, Θεωρίες χρώματος, Φωτογραφικά φίλτρα, καμπύλες απορρόφησης
 • Ήχος, ηχητικά κύματα, χαρακτηριστικά ήχων, ταχύτητα ήχου
 • Ανθρώπινα όργανα ομιλίας, ακοής
 • Ακουστότητα, Ένταση ήχου
 • Ακουστική χώρων

 

Εργαστήριο (Ασκήσεις, ενδεικτική αναφορά τίτλων)

 • Ενημέρωση,
 • Θεωρητική άσκηση (υπολογιστική),
 • Υπολογισμός εστιακής απόστασης άγνωστου, λεπτού φακού,
 • Αρχή λειτουργίας Φωτογραφικής Μηχανής,
 • Γραμμική μεγέθυνση φωτογραφικού φακού,
 • Υπολογισμός δείκτης διάθλασης υλικού σε οπτικό πρίσμα,
 • Μέτρηση ακτίνων καμπυλότητας διαθλαστικών επιφανειών σε φακούς,
 • Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

 

Οι Εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται με πειραματικές διατάξεις όπως: Φασματοσκόπιο, Οπτικές τράπεζες, συσκευές laser, Γεννήτριες, παλμογράφοι κ.α.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • ΟΠΤΙΚΗ, Κ. Δ. Αλεξόπουλος, Παν. Εκδόσεις, Αθήνα.
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ, Γιώργος Ασημέλλης, Σύγχρονη Γνώση 2005.
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, Δ. Σκαρλάτου, Καθ. Παν. Πατρών, 3η έκδοση, Εκδόσεις 2019-2020 Πάτρα 2008.
 • LIGHT SCIENCE, Thomas D. Rossing et al. Springer 1999.
 • OPTICS, E. Hecht et al. Addison, Wesley 1974.
 • OPTICS IN PHOTOGRAPHY Kingslake, SPIE, 1992.
 • CAMERA TECHNOLOGY, Goldberg, acad. Press, 1992.
 • COLOR AND LIGHT IN NATURE, 2nd ed. D. K. Lynch et al., Cambridge Univ. Press 2001.
 • INTRODUCTION to OPTICS, F. Pedrotti et al. Prent., Hall, 1987.
 • THE PHYSICS OF SOUND, 2nd ed. R. E. Berg, D. G. Stork, Prentice Hall, USA 1995.
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ, Δ. Σκαρλάτου, Καθ. Παν. Πατρών, 3ηέκδοση, Εκδόσεις Gotsis, Πάτρα 2008.