Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-2010

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση βασικών φωτογραφικών πρακτικών του μηχανισμού της φωτογραφικής απεικόνισης.
 • Η κατανόηση των τεχνικών επιλογών που καθορίζουν την έννοια της ορθής αναπαράστασης και της μεταμόρφωσης μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές επιλογές.
 • Η κατανόηση της έννοιας του χρόνου στην φωτογραφία και του διαφορετικού τρόπου με τον οποίο αυτή εμπεριέχεται στην φωτογραφία.
 • Η κατανόηση της φωτογραφίας ως μέσο προσωπικής έκφρασης.
 • Η κατανόηση της μεταμόρφωσης του φωτογραφικού αποτυπώματος και των τεχνικών επιλογών που τις επιφέρουν.
 • Η κατανόηση τηςφωτογραφίας ντοκουμέντου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην  πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

 

Θεωρία

 • Η αναλογική και η ψηφιακή τεχνολογία. Η φωτογραφική απεικόνιση. Η φύση του φωτογραφικού σημείου. Ο βαθμός απεικόνισης (βαθμός ομοιότητας με την ορατή πραγματικότητα) Εικονογραφικές συμβάσεις.
 • Η φωτογραφική γλώσσα:
  • Ι. Πεδίο και φωτογραφικό κάδρο
  • ΙΙ. Η φωτογραφική απεικόνιση του χώρου η χρήση και η σημασία τους στη φωτογραφική έκφραση.
 • Η Έννοια της Μεταμόρφωσης μέσω της φωτογραφικής αναπαράστασης της Πραγματικότητας.
 • Χρόνος και Φωτογραφία
 • Η έννοια του φωτογραφικού στιγμιότυπου.
 • Φωτογραφία ντοκουμέντου και αυθεντικότητα

 

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στην εμβάθυνση της σχέσης της οπτικής αντίληψης και της φωτογραφικής απεικόνισης. Καλύπτει τρεις περιοχές μελέτης:

 • Η «απεικόνιση του χώρου» προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης της διαμόρφωσης της προοπτικής αλλά κυρίως της αντίληψης του τρόπου με τον οποίο αυτή επιδρά στην ερμηνεία του θέματος. Τέλος, σημαντική είναι η μελέτη της διερεύνησης του νοήματος μια σύνθεσης που απορρέει από την σύνθεση του φωτογραφικού κάδρου.
 • Στην «απεικόνιση του χρόνου στη φωτογραφία» εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κίνηση στη φωτογραφία (φωτογραφικό στιγμιότυπο)
 • Στην «μεταμόρφωση της πραγματικότητας» εξετάζεται το σύνολο των τεχνικών επιλογών μέσω των οποίων μεταμορφώνεται το φωτογραφικό αποτύπωμα.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αντωνιάδης, Κ. Λανθάνουσα Εικόνα, Μωρεσόπουλος / Φωτογραφία, 1999.
 • Arnheim, R., Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, Θεμέλιο, 2005.
 • Barthes, R., Ο Φωτεινός θάλαμος, Κέδρος, 2008.
 • Barthes, R., Εικόνα-Μουσική-Κείμενο, Πλέθρον, 2007.
 • Bate, D., Photography – Key Concepts, Berg, 2009.
 • Berger, John, Η Εικόνα και το Βλέμμα, Μεταίχμιο, 2011.
 • Freund, G. Photography and Society. [1st Edition 1974]. London: Gordon Fraser, 1980.
 • Frizot, M. (ed.) A New History of Photography. Koln: Koneman, 1994.
 • Gombrich, E.H., Τέχνη και Ψευδαίσθηση, Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1995
 • Itten, Johannes, Σύνθεση Και Μορφή: Το Βασικό Μάθημα στο Bauhaus και αργότερα, Εκδ. Αντιύλη, 2011.
 • Jeffrey, L. Φωτογραφία: Συνοπτική Ιστορία, Εκδ. Φωτογράφος, 1997.
 • Kress Gunther, Leeuwen Theo. Η Ανάγνωση των Εικόνων, Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού, Επίκεντρο, 2010.
 • Rosenblum, N. A World History of Photography. New York: Abbeville Press, 1984.
 • Rosenblum, N. A History of Women Photographers. New York: Abbeville Press, 1994.
 • Susan Sontag, Περί Φωτογραφίας, Εκδ. Φωτογράφος, 1993.
 • Susan Sontag, Παρατηρώντας τον Πόνο των Άλλων, Εκδ. Scripta, 2003.
 • Warner Marien, M. Photography: A Cultural History. London: Laurence King Publishing, 2002.
 • Wells, L., Εισαγωγή στη Φωτογραφία, Εκδ. Πλέθρον, 2007.