ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 19ος ΑΙΩΝΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-2060

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΔΟΝΑ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς:

 • Να αξιολογήσουν κριτικά τα συμβάντα και γεγονότα που προηγήθηκαν της ιστορίας της φωτογραφίας.
 • Να τους εισαγάγει στους τρόπους ανάλυσης και σύνθεσης που χρησιμοποιούνται στην έρευνα της ιστορίας της φωτογραφίας.
 • Να κατανοήσουν την κοινωνική και πολιτικοοικονομική αναγκαιότητα της φωτογραφικής εφεύρεσης την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.
 • Να διδαχθούν για τις δυνατότητες του φωτογραφικού μέσου από τον τρόπο που αυτό εξαπλώθηκε και διαδόθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα
 • Να αντιληφθούν πώς πραγματοποιήθηκε το πέρασμα από τη σταθερή στην κινούμενη εικόνα και πώς προέκυψε ο κινηματογράφος.
 • Να μελετήσουν τις μεγάλες ιστορικές και άλλες δυνατότητες της φωτογραφίας/ντοκουμέντο.
 • Να διαπιστώσουν μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα πώς η αισθητική της φωτογραφικής απεικόνισης κάθε εποχή αντικατοπτρίζεται στο διάκοσμο των φωτογραφείων όπου πραγματοποιούνταν το φωτογραφικό πορτραίτο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Kατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ιστορίας της φωτογραφίας
 • Μέθοδοι ανάλυσης/ σύνθεσης ιστορικών γεγονότων
 • Παράγοντες υποκειμενικοί/ αντικειμενικοί, πολιτικοοικονομικοί / κοινωνικοί που επηρεάζουν το ιστορικό γίγνεσθαι
 • Αναφορά και αξιολόγηση συμβάντων που προηγήθηκαν της φωτογραφικής εφεύρεσης.
 • Η αναγκαιότητα του φωτογραφικού μέσου

 

Περίγραμμα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ήταν τυχαίο γεγονός η εφεύρεση της φωτογραφίας ή απαίτηση των καιρών;
 • Επινοήσεις και ”υποκατάστατα” της φωτογραφίας πριν την εφεύρεσή της
 • Βιομηχανική επανάσταση, αστικοποίηση & ανάγκες φθηνής & “αντικειμενικής” αναπαράστασης
 • Το χρονικό της εφεύρεσης. Αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση της φωτογραφικής εφεύρεσης
 • Η δαγγεροτυπία, η καλοτυπία, άλλες τεχνικές των πρώτων σαράντα χρόνων.
 • Η εμπορευματοποίηση της φωτογραφίας. H φωτογραφία τύπου carte de visite
 • Τα “φωτογραφικά” ταξίδια.
 • Το πορτραίτο, ο άνθρωπος και η (οι) εικόνα (ες) του.
 • Η ζωή και το έργο του NADAR.
 • Τα PHOTO-CLUB, εκθέσεις, εκδηλώσεις και φωτογραφικές δραστηριότητες της περιόδου.
 • Η απλοποίηση της τεχνικής. Η χρησιμοποίηση της ζελατίνας και η επινόηση της πρώτης ερασιτεχνικής μηχανής. Συνέπειες.
 • Αναφορές στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας αυτής της περιόδου
 • Η γέννηση και εξέλιξη της έγχρωμης φωτογραφίας. Οι αυτόχρωμες πλάκες.
 • Η φωτογράφιση της κίνησης: Muybridge / E. J. Marey / Η εφεύρεση του κινηματογράφου.
 • Η Ακαδημαϊκή-πικτουραλιστική φωτογραφία. Σχέση Ζωγραφικής-Φωτογραφίας.
 • Η φωτογραφία-ντοκουμέντο. Η περίπτωση του E. Atget.
 • Φωτογραφικά περιοδικά. Το περιοδικό Camera Work & άλλα περιοδικά της περιόδου
 • Το στιγμιότυπο. Αναφορά μέσα από το έργο του J. H. Lartigue.
 • Η ανάπτυξη της ερασιτεχνικής φωτογραφίας. Συνέπειες.
 • Η εξέλιξη των φωτογραφείων και φωτογραφικών μηχανών.
 • Αισθητικές αντιλήψεις για το ντεκόρ: τα σύμβολα για κάθε περίπτωση.
 • Η ανάπτυξη της φωτοειδησεογραφίας κατά και μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Freund, Gisele. Mετ. Εύα Μαυροειδή, Φωτογραφία & κοινωνία, Αθήνα, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, 1996
 • Ξανθάκης, Άλκης. Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας από το 1839 έως το 1960, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1981
 • Sontag, Susan. Μετ.Ηρακλής Παπαιώνου, Περί Φωτογραφίας, Αθήνα, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, 1993
 • ROUILLE, André & LEMAGNY, Jean-Claude, Histoire de la photographie, Larousse, 1998
 • Frizot, Michel, A New History of Photography, Cologne, Köneman, 1998.
 • Gernsheim, Alison & Helmut Gernsheim. The History of Photography from the Camera Obscura to the Beginning of the Modern Era.New York, McGraw-Hill, 1969.
 • Newhall, Beaumont, The History of Photography: From 1839 to the Present. New York, Museum of Modern Art, 2009.
 • Taylor, Roger & De Font-Réaul, Dominique Le calotype, l’ image révélé premières photographies sur papier en Grande-Bretagne, 1840-1860, Paris Musée d’Orsay, 2008.
 • Barthe, Christine & Monnier Jérome Le daguerréotype Camera obscura : premiers portraits au Daguerréotype, 1841-1851 : Musée du quai Branly, 2007
 • De Galley, Jean-Michel & Town, Elisabeth Le sténopé : de la photographie sans objectif / textes et iconographie, Actes Sud, Paris, 2007.
 • Gattinoni, Christian & Vigouroux,Yannick La photographie, 1839-1960, Paris, Scala, 2001.