ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / 20ος ΑΙΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-3050

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΔΟΝΑ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς:

 • Να διερευνήσουν τη σχέση και τις αμφίδρομες επιρροές μεταξύ της φωτογραφίας και των άλλων τεχνών στη διάρκεια του 20ου αιώνα
 • Να κατανοήσουν πως και σε ποιο βαθμό οι διάφορες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν σε διάφορες αναπτυγμένες χώρες της Δύσης ειδικά στη διάρκεια του Μεσοπολέμου διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην γέννηση και ανάπτυξη αισθητικών φωτογραφικών ρευμάτων
 • Να κατανοήσουν το έργο των Μεγάλων και γνωστών φωτογράφων της περιόδου και τις επιρροές που αυτό άσκησε σε πολλές γενεές φωτογράφων στα χρόνια που ακολούθησαν
 • Να αντιληφθούν πως η ανάγκη ενημέρωσης γέννησε τα μεγάλα και γνωστά περιοδικά και ποιο ρόλο διαδραμάτισε η ενσωμάτωση σε αυτά του φωτογραφικού ρεπορτάζ
 • Να διδαχθούν τις τεχνικές φωτογράφισης της περιόδου

 

Γενικές Ικανότητες

 • Κατανόηση των μεγάλων αισθητικών και τεχνολογικών αλλαγών που επέφερε στη φωτογραφία η πρώτη “δημοκρατικοποίηση” του μέσου
 • Ανάλυση των επιπτώσεων που παρατηρήθηκε  από τις αρχές του 19ου αιώνα και εντεύθεν με την εκβιομηχάνιση και μαζική παραγωγή των φωτογραφικών μηχανών

 

Περίγραμμα

 • Τα φωτομοντάζ του μεσοπολέμου: φωτογραφία και καλλιτεχνικά κινήματα
 • Ο φωτογράφος Man Ray / Γαλλία
 • Η Σχολή Bauhaus / Γερμανία
 • Η φωτογραφία στη Σοβιετική Ένωση / ΕΣΣΔ / Alex. Rochenko
 • Farm Security Administration / ΗΠΑ 
 • Η φωτογραφία μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υποκειμενική φωτογραφία
 • Η ουμανιστική / ανθρωπιστική φωτογραφία
 • Η ανάπτυξη του φωτορεπορτάζ και ο ρόλος των περιοδικών ποικίλης ύλης (π.χ. LIFE)
 • Aισθητικά ρεύματα και τάσεις του 20ου αιώνα
 • Μεγάλοι φωτογράφοι 1: Henri Cartier-Bresson
 • Μεγάλοι φωτογράφοι 2: Robert Capa
 • Μεγάλοι φωτογράφοι 3: William Klein
 • Μεγάλοι φωτογράφοι 4: Helmut Newton 
 • Μεγάλοι φωτογράφοι 5: Edouard Boubat
 • Μεγάλοι φωτογράφοι 6: Josef Koudelka
 • Αναφορές στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας αυτής της περιόδου

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Jeffrey, Ian. Μετ. Ηρακλής Παπαιώνου, Φωτογραφία. Συνοπτική ιστορία, Αθήνα, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, 1996
 • Παπαϊωάννου, Ηρακλής, Η Ελληνική φωτογραφία & η φωτογραφία στην Ελλάδα, Αθήνα, ΝΕΦΕΛΗ, 2013
 • Παπαδημητρόπουλος, Παναγιώτης, Το θέμα και η φωτογραφία, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2017
 • Ξανθάκης, Άλκης, Ιστορία της φωτογραφικής αισθητικής, Αθήνα, Αιγόκερως, 1994
 • Bellone, Roger, & Felle, Luc, Histoire mondiale de la photo en couleurs, Paris, Hachette, 1981
 • Lavodine, Bertrand, L’ autochrome Lumière, Paris, CTHS, 2009
 • Szarkowski, John. Photography Until Now. New York, Museum of Modern Art, 1989. 
 • Wells, Liz, Photography: A Critical Introduction, Abingdon, Routledge, 2009. 
 • Nickel, Douglas R.,  History of Photography: the State of Research,  Art Bulletin 83, 2001
 • SOULAGES, François, Esthétique de la photographie – La perte et le reste, Colin, Paris, 2005. 
 • Bright, Susan ; [Mετάφραση από τα αγγλικά στα Γαλλικά: Eric Kohut]. La photographie contemporaine, Paris ,Textuel, 2005.
 • Frizot, Michel, Nouvelle histoire de la photographie, Paris, Bordas, 1994
 • Lemagny, Jean-Claude, La photographie – Tendances des années 1950-1980, CNDP, 2002 
 • Mesplé, Louis, L’aventure de la photographie contemporaine,  Paris, Chêne, 2006. 
 • Biroleau, Anne De,  Le choc de la photographie américaine, BNP, Paris, 2009. 
 • Mora, Gilles, La photographie américaine de 1958 à 1981 : the last photographic heroes,  Paris : Seuil, 2007. 
 • Gattinoni,Christian & Vigouroux, Yannick La photographie contemporaine, Paris, Scala, 2005. 
 • Cotton, Charlotte, La photographie dans l’art contemporain, Paris, Thames & Hudson, 2005. 
 • Bouqueret, Christian, La photographie surréaliste, Arles, Actes Sud, 2008.
 • Pujade, Robert, Art et photographie – La critique et la crise, Paris,  L’Harmattan, 2005.