ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι

Κωδικός Μαθήματος:

Π-4030

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΔΟΝΑ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Τέχνης  I έχει σαν σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο της τέχνης ως αντικείμενο τόσο ιστορικης μελέτης όσο και αισθητικής. Οι φοιτητές αποκτούν μια γενική άποψη της δημιουργικής εικαστικής πορείας του δυτικού πολιτισμού με έμφαση στην ζωγραφική. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων ο φοιτητής προσλαμβάνει μια ευρύτερη γνώση γύρω από την τέχνη η οποία θα λειτουργήσει ως σημαντικό εφόδιο στην περεταίρω εικαστική του πορεία. Έχοντας αποκομίσει μεγάλο αριθμό σημαντικών πληροφοριών για σχολές, κινήματα, τεχνικές και τεχνοτροπίες και κυρίως έχοντας γνωρίσει το έργο επιλεγμένων μεγάλων δημιουργών, πέρα από την προσωπική του γενική μόρφωση, εφοδιάζεται με την απαραίτητη γνώση ώστε να τεκμηριώνει μια κριτική προσέγγιση, να βρίσκει σημαντική συνδρομή σε δημιουργικά διλλήματα και κυρίως να ανατρέχει, όποτε αυτό χρειάζεται, σε σημεία αναφοράς διαθέτοντας έτσι ένα μόνιμο τροφοδότη ιδεών. Η ιστορική-εικαστική κατάρτιση και αισθητική καλλιέργεια, που το μάθημα της Ιστορίας Τέχνης έχει ως προσδοκώμενο αποτέλεσμα, συμβάλει καθοριστικά στην προσωπική μορφωτική και πνευματική άνοδο των φοιτητών και δύναται να λειτουργήσει ως πεδίο ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας αλλά και ως διαρκής πηγή έμπνευσης.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός παρουσίασης και διαχείρισης έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης Ι είναι στην ουσία μία σύντομη αναδρομή στο σύνολο της καταγεγραμένης καλλιτεχνικής δημιουργικότητας του Δυτικού Πολιτισμού.  Έχει σαν σκοπό να εισάγει τον φοιτητή στον Κόσμο της Τέχνης και να φέρει τον υποψήφιο δημιουργό, ερευνητή, εκπαιδευτικό, επιστήμονα ή σύγχρονο επαγγελματία σε επικοινωνία με την δημιουργική – εκφραστική πορεία του ανθρώπου αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος στην ζωγραφική, ως πλησιέστερη στο αντικείμενο του Τμήματος που είναι η εικόνα.

 

Θεωρία

 1. Εισαγωγή: το αντικείμενο μελέτης της Ιστορίας Τέχνης
 2. Η Ιστορία Τεχνης ως Ερμηνεία
 3. Τέχνη και Κοινωνία
 4. Ελληνική Κλασική Αρχαιότητα
 5. Ελληνιστική Περίοδος
 6. Η τέχνη στον Μεσαίωνα
 7. Ευρεία διαδρομή στην Αναγέννηση
 8. Αναλυτική προσέγγιση στο έργο μεγάλων εκπροσώπων του Ρομαντισμού, Ρεαλισμού, Ιμπρεσιονισμού, Συμβολισμού, Κυβισμού, Φωβισμού, Κονστρουκτιβισμού, Φουτουρισμού, Κυβισμού, Σουρεαλισμού, Μινιμαλισμού
 9. Η Είσοδος της φωτογραφίας στο στερέωμα της Τέχνης.
 10. Εναλλακτικές Μορφες Τέχνης
 11. Αναφορές στο έργο κύριων εκπροσώπων της Ελληνικής Εικαστικής Δημιουργικότητας ανά περίοδο. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Burckhardt, Jakob. Ο Πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία. Εκδόσεις Νεφέλη, 1997.
 • Ferber, Michael. Romanticism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • Gombrich, E. H.  Το Χρονικό της Τέχνης. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2011.
 • Haskell, Francis. Η Ιστορία και οι Εικόνες της. Η Τέχνη ως Ερμηνεία του Δυτικού Πολιτισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 2012.
 • Hauser, Arnold. Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης. Τόμοι I-IV. Αθήνα: Εκδόσεις Κάλβος, 1990.
 • Janson, W. Η., and Janson F. Anthony.  Ιστορία της Τέχνης. Η Δυτική Παράδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων, 2011.
 • Johnson, Geraldine A. Renaissance Art: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005.
 • Winckelmann, J. J. Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης. Η Τέχνη των Ανατολικών Λαών, των Ετρούσκων, των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, 2010.
 • Wölfflin, Heinrich. Η Κλασική Τέχνη. Μία Εισαγωγή στην Ιταλική Αναγέννηση.  Αθήνα: Εκδόσεις Κανάκη, 2007.
 • Wölfflin, Heinrich. Βασικές Έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης. Το Πρόβλημα της Εξέλιξης του Στιλ στη Νεότερη Τέχνη. Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο, 2006.