ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6080

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Κατανόηση του ρόλου των οπτικοακουστικών προϊόντων στον ευρύτερο χώρο της διαφημιστικής αγοράς.
 • Η κριτική ανάλυση και ο σχεδιασμός οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο μιας  διαφημιστικής στρατηγικής που εξυπηρετεί επικοινωνιακούς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • Ικανότητα σχεδιασμού και παραγωγής διαφημιστικής ταινίας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Παραγωγός εταιρικών και μουσικών βίντεο: Ποιος είναι, ποιο είναι το επιχειρηματικό του σχέδιο, πώς προσελκύει πελάτες, πώς τους πείθει ποιος είναι ικανός/ή για να αναλάβει την παραγωγή ενός εταιρικού ή μουσικού βίντεο.
 • Καθορισμός της ανάγκης παραγωγής εταιρικού/μουσικού βίντεο: H χρησιμότητα του βίντεο δικαιολογεί τη δαπάνη της παραγωγής;
 • Καθορισμός του στοχευμένου κοινού (target audience): Το στοχευμένο κοινό πρέπει να προσδιοριστεί και να ερευνηθεί για την αποτελεσματική παρουσίαση των πληροφοριών στο βίντεο. Στην περίπτωση του μουσικού βίντεο πρέπει να γίνει από τον παραγωγό κατανοητό το είδος της μουσικής και το κοινωνικοπολιτικό της μήνυμα εάν αυτό υπάρχει. Ποια είναι τα είδη των μουσικών βίντεο και ποιο είναι κατάλληλο για τον παραγωγό και τον πελάτη βάση των αναγκών, προϋπολογισμού και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων.
 • Σενάριο-Storyboard: Η σημασία συνεργασίας του σεναριογράφου με τον πελάτη και την ομάδα παραγωγής του βίντεο. Το storyboard διασφαλίζει την αγαστή συνεργασία με τον πελάτη και του δίνει τη δυνατότητα να έχει μία απεικόνιση του τελικού βίντεο.
 • Ρεπεράζ/Location Scouting: Έλεγχος των χώρων γυρισμάτων για τη διάγνωση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων και καθορισμού του απαιτούμενου χρόνου γυρισμάτων.
 • Σκηνοθεσία εταιρικών και μουσικών βίντεο: Η διαχείριση των ηθοποιών και μη, του Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) και των κομπάρσων. Η σχέση του σκηνοθέτη με όλους τους συντελεστές της παραγωγής. Το είδος του μουσικού βίντεο (stripped-down live performance, one-shot video, storyline video, lyric video), θα καθορίσει και τον τρόπο σκηνοθεσίας.
 • Διενέργεια των συνεντεύξεων (εταιρικά βίντεο): Πώς γράφεται και προετοιμάζεται μία συνέντευξη. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός (κάμερες, μέσα στήριξης, ήχος, φωτισμός). Πώς βιντεοσκοπείται η συνέντευξη σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους.
 • Συλλογή όλων των μέσων/media και μοντάζ: Η σημασία των κινούμενων εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, ειδικών εφέ SFX, των ηχητικών κομματιών.
 • Κανάλια προώθησης του τελικού προϊόντος: Πού θα παιχτεί το βίντεο. Αισθητικές και τεχνικές εκτιμήσεις. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Εργαστήριο

Οι εργαστηριακές ασκήσεις της προ-παραγωγής, παραγωγής και μετα-παραγωγής ενός εταιρικού ή ενός μουσικού βίντεο επιτρέπουν στους φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν τις τεχνικές δημιουργίας και επικοινωνίας που διδάχτηκαν στο θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος.

Στην προ-παραγωγή οι φοιτητές/τριες κάνουν διάγνωση των αναγκών του πελάτη και του στοχευμένου κοινού. Οριστικοποιούν τον προϋπολογισμό, γράφουν το σενάριο και ετοιμάζουν το storyboard. Αποφασίζουν για τους συντελεστές, τον εξοπλισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις τοποθεσίες βιντεοσκόπησης.

Στην παραγωγή οι φοιτητές/τριες διενεργούν τις λήψεις και κυρίως φροντίζουν να μείνει η παραγωγή εντός του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού.

Στην μετα-παραγωγή οι φοιτητές/τριες κάνουν το μοντάζ και αποφασίζουν αν χρειάζονται ειδικά εφέ. Τέλος «κλειδώνουν» τον τρόπο εξαγωγής του υλικού.

 

Χρήση λογισμικού

 • Adobe Premiere Pro CC
 • Final Cut X
 • DaVinci Resolve
 • Adobe After Effects CC

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Stuart Sweettow Corporate Video Production: Beyond the Board Room (And OUT of the Bored Room), Focal Press, 2016
 • Barry Andersson, The DSLR Filmmaker’s Handbook: Real-World Production Techniques, Sybex, 2015
 • Δουλκέρη Τέσσα, Διαφήμιση και επικοινωνία, Παπαζήσης, 2001.
 • Συλλογικό, Διαφήμιση και επικοινωνία, Καστανιώτης
 • Χαιρετάκης Μανώλης, Τηλεόραση και διαφήμιση, Η Ελληνική περίπτωση, Σακκουλας, 1997.
 • Burgoyne D., Fiandaca D., Digital Advertising: Past, Present, and Future, Creative Social, 2