ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-8010

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Ικανότητα  οργάνωσης  και υλοποίησης ενός μικρού αφηγηματικού οπτικοακουστικού έργου ακολουθώντας με επιτυχία όλα τα στάδια παραγωγής του (προπαραγωγή- παραγωγή -μεταπαραγωγή) με έμφαση στο προσωπικό ύφος,  την οικονομία και την αποτελεσματικότητα.
 • Γνώση του χειρισμού των τεχνικών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας, και μοντάζ.
 • Προσανατολισμός σε πρακτικές και πιο εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας ταινίας μικρού μήκους
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη και προσωπική μάθηση.
 • Ικανότητα συνεργασίας με ομάδες ατόμων οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.
 • Ικανότητα ανάληψης ρόλων και εύρεσης συντελεστών
 • Ικανότητα σκέψης και δημιουργίας δομημένων εννοιών
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης του τρόπου εργασίας και των τελικών  αποτελεσμάτων.
 • Όξυνση και διεύρυνση της κριτικής και δημιουργικής ικανότητας και αντίληψης στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής δημιουργίας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία 
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 • Διεύρυνση  των εκφραστικών εργαλείων και απελευθέρωση της δημιουργικής φαντασίας των φοιτητών
 • Προώθηση της καλλιτεχνικής έρευνας 

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Μικρού μήκους μυθοπλασία
 • Παρουσίαση και κριτική ανάλυση ταινιών μικρού μήκους σημαντικών δημιουργών.
 • Προσεγγίσεις υποκριτικής
 • Κίνητρα και πλοκή/ Η θεωρία του Στανισλάφσκι  
 • Ανάλυση σεναρίου
 • Η διαχείριση του κινηματογραφικού χρόνου στις ταινίες μικρού μήκους 
 • Πηγές χρηματοδότησης
 • Παρουσίαση σημαντικών φεστιβάλ και χώρων διανομής

 

Εργαστήριο

 • Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους 
 • Σχεδιασμός
 • Σενάριο
 • Σχεδιασμό παραγωγής
 • Πηγές χρηματοδότησης
 • Υλοποίηση παραγωγής 
 • Διανομή / Προώθηση και προβολή σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Roberta Marie Munroe, How Not to Make a Short Film: Secrets from a Sundance Programmer, 2009
 • Kim Adelman, Making it Big in Shorts: The Ultimate Filmmaker’s Guide to Short Films – 2nd edition, 2009
 • Daniel Gurskis, The Short Screenplay: Your Short Film from Concept to Production (Aspiring Filmmaker’s Library), 2006
 • Lloyd Kaufman, Direct Your Own Damn Movie!, 2009
 • Steven D. Katz, Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, 1991
 • Walter Murch, In the Blink of an Eye, 2nd Edition
 • Μαμετ Ντειβιντ, Προς Τον Ηθοποιό, Πατάκης, 2001
 • Μάμετ Ντέηβιντ,  Σκηνοθετώντας μια ταινία,  μετ: Σαββάτης, Ν., Πατάκης,2000
 • Camille Landau –  Tiare White, 161 μυστικά για ένα νέο κινηματογραφιστή, Πατάκης, μετάφραση  Κατερίνα Κακλαμάνη, επιμέλεια Δέσποινα Μουζάκη, 2008
 • Κομνηνού, Μ., Από την αγορά στο θέαμα Μελέτη για την συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας και του κινηματογράφου στη σύγχρονη Ελλάδα 1950-2000, Παπαζήσης, 2004