ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-5010

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η ανάπτυξη των γνώσεων και της κριτικής ικανότητας των φοιτητών σε σχέση µε το σύγχρονο θεωρητικό λόγο για την φωτογραφία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των Πολιτισµικών Σπουδών και των Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
 • Προσανατολισμός στην κριτική ανάγνωση που απαιτείται για την κατανόηση των πρακτικών παραγωγής φωτογραφικών έργων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη και προσωπική μάθηση.
 • Αντίληψη της αναγκαιότητας έρευνας και των εγγενών ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών μεθόδων για την παραγωγή θεωρητικού και καλλιτεχνικού έργου.
 • Ικανότητα σκέψης και δημιουργίας δομημένων εννοιών.
 • Iκανότητα παραγωγής φωτογραφικών σειρών οι οποίες σχετίζονται τόσο εννοιολογικά όσο και υφολογικά. 
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης του τρόπου εργασίας και των τελικών  αποτελεσμάτων. Κριτική υποστήριξη του έργου και του τρόπο παρουσίασής του.
 • Ώσμωση σε μια πλούσια, ποικίλη, προκλητική, πειραματική και πνευματική μελέτη της παραγωγής φωτογραφικού έργου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Είδη τα οποία υιοθέτησε η φωτογραφία από την ακαδημαϊκή ζωγραφική (πορτραίτο, τοπίο, still life)  και εξέλιξη τους στο πολιτισμικό περιβάλλον.
 • Το πορτραίτο ως πολιτισμική κατασκευή.
 • Η φωτογραφική αναπαράσταση του εαυτού: Μυθοπλασία ή Αυτοβιογραφία;  Οι επιρροές από τις άλλες μορφές αναπαράστασης.
 • Φωτογραφική αναπαράσταση και  Ετερότητα: 
  Ι. Παραδείγματα της περιόδου της αποικιοκρατίας, η συστηματική παραγωγή carte postale στις Δυτικές Ακτές της Αφρικής και η κατανάλωση τους από το ευρωπαϊκό κοινό. Η  περίοδος του μοντερνισμού και οι διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση της ετερότητας σήμερα.
 • Το τοπίο ως πολιτισμική κατασκευή: Ι. Οι απαρχές της τοπιογραφίας στην ζωγραφική. Ο θεσμός του Grand Tour στην Ευρώπη Η συλλογική αναπαράσταση του τοπίου της Αμερικανικής Δύσης: Το παράδειγμα των φωτογράφων της Δυτικής Ακτής της Αμερικής. ΙΙ. Η φωτογραφία του ελληνικού τοπίου πριν και μετά τον ΔΠΠ. ΙΙΙ. Το ελληνικό τοπίο. Παράδειγμα μελέτης: Oι αφίσες του ελληνικού οργανισμού τουρισμού
 • Οι κατηγορίες του «υψηλού» και του «γραφικού» και οι σύγχρονες εκδοχές τους στο είδος του τοπίου.
 • Η Φωτογραφική Αναπαράσταση των Αντικειμένων (still life) και οι επιρροές των αντικειμένων μαζικής παραγωγής στο είδος από τις πρώτες δεκαετίες του 20 αιώνα έως σήμερα .
 • Η εξέλιξη των φωτογραφικών ειδών και η μετάλλαξη τους στην φωτογραφίας σήμερα. 

 

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αφορά στη μελέτη του είδους του πορτρέτου του τοπίου και του αντικειμένου. Η εργασία προτείνει τις εξής θεματικές κατευθύνσεις: 

 • Το ανθρώπινο σώμα ή ο εαυτός μέσα στον χώρο.
 • Μελέτη ενός χώρου ή περισσότερων χώρων δημόσιων η ιδιωτικών με ζητούμενο την ανάδειξη της σχέσης  περιβάλλοντος –ατόμων ή κοινωνικών ομάδων.
 • Μελέτη του τοπίου ως πολιτιστική κατασκευή σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα με έμφαση στις κατηγορίες του «υψηλού» και του «γραφικού».
 • Μελέτη των αντικειμένων (still life) με έμφαση σε ήδη υπάρχουσες  κατηγορίες όπως πολιτισμικό και φυσικό ή νέες επινοημένες κατηγορίες.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αντωνιάδης, Κ.  Λανθάνουσα Εικόνα, Μωρεσόπουλος / Φωτογραφία, 1999.
 • Barthes, R., Ο Φωτεινός θάλαμος, Κέδρος, 2008.
 • Berger, John, H Εικόνα και το Βλέμμα, Μεταίχμιο, 2011.
 • Brotherus, Elina, The New Painting, Φινλανδία, Next Level, 2005.
 • Bright, Susan, Auto Focus: The Self-Portrait in Contemporary Photography, 2010.
 • Bright, Susan, Art Photography Now, Thames and Hudson, 2011.
 • Cotton, C., The Photograph as Contemporary Art, London: Thames and Hudson, 2004.
 • Gombrich E.H., Το Χρονικό της Τέxνης, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2000.
 • Grant Catherine & Waxman Lori, Girls! Girls! Girls! In Contemporary Art, Intellect Books, 2011.
 • Ewing, William, Face: The New Photographic Portrait, Thames and Hudson, 2008.
 • Jaeger, Anne-Celine, Image Makers Image Takers, Thames and Hudson, 2007.
 • Λεοντή, Άρτεμις, Τοπογραφίες του Ελληνισμού: Χαρτογραφώντας την Πατρίδα, Scripta, 1998.
 • Μαρκίδου, Νατάσσα, Φωτογραφία: Κριτικές Αναγνώσεις, 2015.
 • Melbye, David, Landscape Allegory in Cinema, Palgrave-Macmillan, 2010.
 • Mitchell, W.J.T. (επιμ.), Landscape & Power, University of Chicago Press, Chicago and London, 1994.
 • Harper Graeme & Rayner Jonathan, Cinema and Landscape, Intellect, 2010.
 • Παπαϊωάννου Ηρακλής, Η Φωτογραφία του Ελληνικού Τοπίου: Μεταξύ Μύθου και Ιδεολογίας, Εκδόσεις Άγρα, 2014.
 • Σταθάτος, Γιάννης (επιμ.), Η Επινόηση του Τοπίου, Camera Obscura, 1996.
 • Σταθάτος Γιάννης (επιμ.), Μύθος και Τοπίο, Δελφοί, 1996.
 • Schama, Simon, Landscape and Memory, Fontana Press, 1995.
 • Σκούφιας, Μ. «Τα μεταβατικά τοπία και η ανάγνωσή τους στη φωτογραφία», στο «Ωραίο, φριχτό κι απέριττο τοπίον. Αναγνώσεις και προοπτικές του τοπίου στην Ελλάδα» 2003, επιμ. έκδ. Κ. Μανωλίδης, (Εκδόσεις Νησίδες, 2003).
 • Wells, Liz, Land Matters. Landscape Photography: Culture and Identity, Λονδίνο, I.B.Tauris, 2011.
 • Wells, L. Εισαγωγή στη Φωτογραφία, Εκδόσεις Πλέθρον, 2007.
 • Wolf, Nobert, Landscape Painting, Κολωνία, Taschen, 2008.
 • Wolf, Nobert, Caspar David Friedrich, Κολωνία, Taschen, 2006.