ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7060

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΔΟΝΑ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να οργανώσουν τη σκέψη τους ως προς την αντίληψη του εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου με άξονα την εικόνα.
 • Να αποκτήσουν γνώση της λειτουργίας του ψυχικού συστήματος προς αξιοποίηση της οπτικής αντίληψης αφενός για την εφαρμογή της στη φωτογραφία και αφετέρου προς επινόηση νέων ιδεών, εκφράσεων και αισθητικής όσον αφορά την εικόνα.
 • Να αξιοποιήσουν την επιστήμη της ψυχολογίας για τη συγγραφή, έρευνα και ανάλυση της σχέσης εικόνας-λόγου-πραγματικότητας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

 • Συγκρότηση και λειτουργία του ψυχικού συστήματος
 • Σχέση εικόνας-πραγματικότητας
 • Σχέση εικόνας και συναισθήματος
 • Σχέση εικόνας και λόγου
 • Το «στάδιο του καθρέφτη» ως παραγωγός εικόνων και αντίληψης της εικόνας της πραγματικότητας
 • Σχέση εικόνας ως προς την εαυτική εικόνα
 • Γενετική και οντολογία του βλέμματος 
 • Οι έννοιες της μεταφοράς και της μετωνυμίας στην οπτική αναπαράσταση
 • Η εικόνα ως υποκατάστατο και ισοδύναμο της πραγματικότητας
 • Η φωτογραφία ως σημείο σύμφωνα με τον Eco και τον Hjemslev
 • Σχέση της φωτογραφίας με τη γλώσσα, τη γλώσσα του ονείρου και τη γλώσσα της τέχνης
 • Η φωτογραφία ως μηχανισμός άμυνας του «εγώ»
 • Η έννοια του χρόνου, του πένθους και της αθανασίας
 • Οι έννοιες του «punctum» και του «stadium» στην μπαρτική θεωρία
 • Η έννοια της φωτογραφίας στην Sontag καιη έννοια της «διαφωράς» στη φωτογραφία, στον Derrida
 • Πορτρέτο: Η έννοια της επιθυμίας στο ανθρώπινο ον και η σχέση με την εικόνα του
 • Σχέση της κινούμενης εικόνας με τη φωτογραφία: ψυχαναλυτική προσέγγιση της εικόνας σε κίνηση
 • Η εικόνα ως σημείο κατά Saussure, Jacobson και Lacan
 • Η σχέση φωτογραφίας, πραγματικότητας, τρέλας στη θεωρία του Barthes
 • Η εικόνα ως κείμενο
 • Η έννοια της μορφής και το κάδρο της φωτογραφίας
 • Η εικόνα ως απόδοση του αλγόριθμου: επιθυμίας/φόβου
 • Η χρήση της πραγματικότητας και η υπέρβασή της για την απόδοση της πραγματικότητας της εικόνας
 • Το φαινόμενο της selfie και η έννοια της ταυτότητας στον ιντερνετικό χώρο
 • Homo Photographicus: ψυχαναλυτική και ανθρωπολογική προσέγγιση του φωτογραφίζειν
 • Εισαγωγή στην παθολογία της ψυχολογίας της αντίληψης και της εικόνας

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ. Λανθάνουσα εικόνα, Εκδόσεις Μωρεσόπουλος, Αθήνα 2014
 • ΑΡΝΧΑΙΜ Ρ., Τέχνη και οπτική αντίληψη, Θεμέλιο, Αθήνα 1999
 • ΓΚΟΥΝΤΜΑΝ Ν., Γλώσσες της τέχνης, Εκκρεμές, Αθήνα 2005
 • DOR J., Εισαγωγή στην ανάλυση του Λακάν, Πλέθρον, Αθήνα 1993
 • ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ Φ., Το βλέμμα και το είναι στην ψύχωση, Άγκυρα, Αθήνα 2015
 • ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ Φ., Homo Photographicus, Ροπή, Θεσσαλονίκη 2016
 • ΜΠΑΡΤ Ρ., Ο φωτεινός θάλαμος, Ράππας, Αθήνα 2008
 • ΝΤΑΝΤΟ Α., Τι είναι αυτό που το λένε τέχνη, Μεταίχμιο, Αθήνα 2014
 • ΣΟΝΤΑΓΚ Σ., Περί φωτογραφίας, Φωτογράφος, Αθήνα 1993
 • ΤΖΕΚΙ Σ., Εσωτερική όραση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κρήτη 2002
 • ΤΙΣΕΡΟΝ Σ., Τα πλεονεκτήματα των εικόνων, Κατάρτι, Αθήνα 2008
 • ΦΡΟΫΝΤ Σ., Εισαγωγή στην ψυχανάλυση, Επίκουρος,
 • ΦΡΟΫΝΤ Σ., Μια παιδική ανάμνηση του Λ. Ντα Βίντσι, Ερατώ, Αθήνα 2006

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • ΕΠΟΧΗ
 • FORT-DA
 • ΟΙΔΙΠΟΥΣ