ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-3060

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Γνώση και εφαρμογή των διαφόρων διαδικασιών επαγγελματικής παραγωγής ενός οπτικοακουστικού προϊόντος.
 • Ικανότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το γύρισμα μιας σκηνής: 
  • Συγγραφή σεναρίου μιας σκηνής, ρεπεράζ, ντεκουπάζ, οργάνωση γυρίσματος, επιλογή εξοπλισμού, βασικός σχεδιασμό φωτισμού, απλή ηχοληψία. Ικανότητα καθοδήγησης συμμετεχόντων / ηθοποιών / συνεργείου. Ικανότητα να αναλάβουν διακριτούς ρόλους.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία 
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Η κατανόηση και ο σχεδιασμός της πλήρης διαδικασίας παραγωγής ενός µικρού οπτικοακουστικού έργου, από τη αρχική ιδέα στο τελικό προϊόν.
 • Επισκόπηση της αγοράς   hardware του χώρου των οπτικοακουστικών εφαρμογών.
 • Αξιολόγηση της δομής και μορφής πλάνων, σκηνών και σεκάνς.
 • Μονοκάμερο γύρισμα
 • Πολυκάμερο γύρισμα
 • Αρχές και Τεχνικές Φωτισμού
  • Φυσικός Φωτισμός
  • Φωτισμός Στούντιο
  • Τύποι φωτιστικών πηγών και δεσμών.
 • Τύποι μικροφώνων και ηχοληψίας

 

Εργαστήριο

 • Συγγραφή σκηνής για ατομικό ή ομαδικό γύρισμα
 • Ο ρυθμός της σκηνής
 • Διαχωρισμός σε πλάνα, σκηνές και ακουλουθίες/ ντεκουπάζ
 • Ρεπεράζ/ σχεδιασμός λήψης
 • Σχεδιασμός ηχοληψίας και εφαρμογή.
 • χρήση boom,  ψειρών κλπ.
 • Σχεδιασμός φωτισμού
 • Σχεδιασμός κίνησης της κάμερας
 • Σχεδιασμός συντελεστών/ συνεργείου
 • Υλοποίηση Γυρίσματος
 • Έλεγχος και αξιολόγηση υλικού με εξειδιευμένo λογισμικό επισκόπησης (djv view, catalyst, virtual dub, Premiere, Davinci Resolve)*

*Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και την διαθεσιμότητα

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Καχαγιάς Αντώνης Το σενάριο από την αρχική ιδέα στην εκτέλεση, Έλλην, 1998
 • Zettl, Herbert, Τηλεοπτική Παραγωγή (ειδική ελληνική έκδοση), Έλλην, 2002
 • Zettl, Herbert,  Παραγωγή Βίντεο – Βασικές Αρχές Και Τεχνικές, Έλλην, 1999
 • Καβάγιας, Γιώργος, Ο κινηματογράφος χωρίς μυστικά, Καστανιώτης, 1990
 • Γ. Πετρίδης, Κ., Ζουγρής, Soundtracks, ο ήχος της οθόνης, Ανατολικός,  2006
 • Bordwell, David – Thompson Kristin Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2004
 • Hilliard Robert, Γράφοντας Για Το Ράδιο Και Την Τηλεόραση, Έλλην, 2002
 • Miller Pat, Script Supervising And Film Continuity, Focal press, 1999
 • Hilliard Robert, Γράφοντας Για Το Ράδιο Και Την Τηλεόραση, Έλλην, 2002
 • Jacobs, Lewis, Tα Εκφραστικά Μέσα Του Κινηματογράφου, Καθρέπτης, 1998
 • Thompson, Roy Grammar Of The Shot, Focal Press, 2000 
 • David Miles-Huber, Professional Microphone Techniques, Artistpro.com, 1999 
 • Bruce Bartlett, Jenny Bartlett, Practical Recording Techniques: The Step- by- Step Approach to Professional Audio Recording 6th Edition, Focal Press 2013