ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6010

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η ανάπτυξη των γνώσεων και της κριτικής ικανότητας των φοιτητών στον σύγχρονο θεωρητικό λόγο για την φωτογραφία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των Πολιτισµικών Σπουδών και των Ανθρωπιστικών Επιστηµών.
 • Προσανατολισμός στην κριτική ανάγνωση που απαιτείται για την κατανόηση των πρακτικών παραγωγής φωτογραφικών έργων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη και προσωπική μάθηση.
 • Αντίληψη της αναγκαιότητας έρευνας και των εγγενών ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών μεθόδων για την παραγωγή θεωρητικού και καλλιτεχνικού έργου.
 • Ικανότητα σκέψης και δημιουργίας δομημένων εννοιών.
 • Iκανότητα παραγωγής φωτογραφικών σειρών οι οποίες σχετίζονται τόσο εννοιολογικά όσο και υφολογικά. 
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης του τρόπου εργασίας και των τελικών  αποτελεσμάτων.
 • Κριτική υποστήριξη του έργου και του τρόπο παρουσίασής του.
 • Ώσμωση σε μια πλούσια, ποικίλη, προκλητική, πειραματική και πνευματική μελέτη της παραγωγής φωτογραφικού έργου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Κριτικές πρακτικές μετά τον μοντερνισμό στην φωτογραφία (Ιδιοποίηση, Μίμηση, Παρωδία).
 • Η έννοια της υπερπραγματικότητας και οι βαθμοί προσομοίωσης (Jean Baudrillard)
 • Φωτογραφία  και παγκοσμιοποίηση: 
  1. Μελέτη αλλαγών στην θεματολογία των φωτογράφων:  Καθημερινότητα και κοινωνική σύγκρουση.
  2. Η σχέση της πληροφορία και της αισθητικής απόλαυσης.
  3. Το ζήτημα της  τοπικότητας και της ομογενοποίησης στην φωτογραφία.
  4. O θεατής ως συμμέτοχος στο έργο του δημιουργού.
 • Μητροπόλεις & περιφέρειες: η φωτογραφική αναπαράσταση των αλλαγών που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στις πόλεις.
 • Η συνθήκη του βουαγερισμού και της παρακολούθησης στην φωτογραφία
  1. Ο φωτογράφος ως βουαγιέρ.
  2. Βουαγιερισμός και Επιθυμία.
  3. Η διασημότητα και το βλέμμα του κοινού (η φωτογραφία των paparazzi).
  4. H μαζική παρακολούθηση.
 • Φωτογραφία και κοινωνική ταυτότητα: Το είδος του πορτρέτου και η σχέση του με την φωτογραφία ντοκουμέντου σήμερα.
 • Μορφές αφήγησης στην φωτογραφία ντοκουμέντου σήμερα:
  1. Πρακτικές μυθοπλασίας με  επιρροές από άλλες μορφές αναπαράστασης.
  2. Webdocumentaries

 

Εργαστήριο

Η πρώτη κατεύθυνση  του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος στοχεύει στην ανάπτυξη μιας φωτογραφικής ενότητας με θέμα την φωτογραφική αποτύπωση του αστικού και περιαστικού τοπίου. Η εργασία επικεντρώνεται επίσης στην εξερεύνηση των εκφραστικών και εννοιολογικών δυνατοτήτων του φωτογραφικού µέσου, μέσω της επιλογής και ανάπτυξης ενός καθορισμένου θέµατος. 

Η φωτογραφική προσέγγιση συμπεριλαμβάνει ως επιλογή την αντικειμενική καταγραφή σε μορφή έρευνας (μελέτη της αλλαγής του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος)  ή ακόμη και τη σκηνοθεσία ενός υποθετικού τόπου. Προτείνεται επίσης η προσέγγιση του τοπίου μέσα από τις αντιθέσεις αλλά και τον διάλογο μεγάλων κατηγοριών όπως πολιτιστικό και φυσικό, οργανικό κι ανόργανο, παλιό και σύγχρονο. Μια δεύτερη κατεύθυνση του εργαστηριακού μαθήματος  στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου τρόπου προσέγγισης του καλλιτεχνικού ντοκουμέντου μέσω καθιερωμένων ειδών (genres) όπως το πορτραίτο και το τοπίο καθώς επίσης και νέων τρόπων παρουσίασης του τελικού έργου.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Angier, R., Train Your Gaze – A Practical and Theoretical Introduction to Portrait Photography, Fairchild Books, 2015.
 • Auge Marc, Για μια Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Κόσμων, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1999.
 • Bate, D., Photography – Key Concepts, Berg, 2009.
 • Bright, Susan, Art Photography Now, Thames and Hudson, 2011.
 • Bright, Susan, Auto Focus: The Self-Portrait in Contemporary Photography, 2010.
 • Calvino Italo, Οι Αόρατες Πόλεις, Εκδόσεις Καστανιώτη, Πρώτη Έκδοση 1972.
 • Cotton, C.,The Photograph as Contemporary Art, London: Thames and Hudson, 2004.
 • Coverley Merlin, Psychogeography, Pocket Essentials, 2006.
 • Gros Frederic, Περπατώντας, Εκδόσεις Ποταμός, 2016.
 • Debord Guy, Η Κοινωνία του Θεάματος, Ελεύθερος Τύπος, 1986.
 • Ewing, William, Face: The New Photographic Portrait, Thames and Hudson,   2008.
 • Flusser Vilem, Προς μια Φιλοσοφία της Φωτογραφίας, University Studio Press, 2015.
 • Huizinga, Johan. Ο άνθρωπος και το παιχνίδι: Homo Ludens, Αθήνα: Γνώση, 1989.    
 • O`Rourke , Κ., Walking and Mapping: Artists as Cartographers (Leonardo Book Series) , MIT Press, 2016.
 • Simmel Georg Πόλη Και Ψυχή, Εκδόσεις  Έρασμος, 2009.
 • Simmel Georg, Περιπλάνηση στη Νεωτερικότητα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2004.
 • Wells, Liz, Εισαγωγή στη φωτογραφία. Αθήνα : ΠΛΕΘΡΟΝ, 2004.