ΣΥΝΘΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-4040

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Αναγνώριση των σημαντικών αλλαγών που έφερε στη φωτογραφία η ψηφιακή τεχνολογία.
 • Δημιουργικές προσεγγίσεις των δυνατοτήτων επεξεργασίας των ψηφιακών φωτογραφικών εικόνων.
 • Ανάπτυξη πλάνου εργασίας για παραγωγή σύνθετων ψηφιακών φωτορεαλιστικών εικόνων.
 • Κατάλληλος σχεδιασμός της παραγωγής: Επιλογή, οργάνωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων μέσων και μεθόδων.
 • Εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών λήψης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων.
 • Ικανότητα ολοκληρωμένης παραγωγής σύνθετων εικόνων για χρήση σε τομείς όπως εικονογράφηση, διαφήμιση, τέχνες κλπ.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και μέσα
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Περίγραμμα

Θεωρία

Η εξέλιξη της φωτογραφίας από την μηχανική- αναλογική στην ψηφιακή μορφή της. Η φωτογραφία σαν μέτρηση και ψηφιακή απεικόνιση. Μετά-φωτογραφία. Πολιτισμική συνέχεια της εικόνας στον δυτικό πολιτισμό, διασύνδεση της φωτογραφικής εικόνας με εικόνες ζωγραφικές και παραγόμενες από Η/Υ. Παρουσίαση της σύνθετης ψηφιακής φωτορεαλιστικής εικόνας με παραδείγματα σύγχρονων έργων ακίνητης και κινούμενης εικόνας (εικονογράφιση, κινηματογράφος κλπ). Η παραγωγή σύνθετων ψηφιακών εικόνων: κανόνες και προϋποθέσεις σχεδιασμού, λήψης, επιλογής και σύνθεσης.

 

Εργαστήριο

Δημιουργικές προσεγγίσεις των δυνατοτήτων επεξεργασίας των ψηφιακών εικόνων, ειδικές προς το αντικείμενο της σύνθετης ψηφιακής φωτορεαλιστικής εικόνας (επιλογή υλικού – αρχείων, ειδικές τεχνικές επεξεργασίας, μάσκες, ρετούς, προοπτική, φίλτρα, χρωματική – τονική επεξεργασία, επιχρωματισμός). Εξειδικευμένες εργασίες και προϋποθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η σύνθεση σε μία, των επιμέρους εικόνων: 
Στάδιο α) προπαραγωγής – δημιουργία προσαρμοσμένου σεναρίου, εξειδικευμένος σχεδιασμός επιμέρους λήψεων, εύρεση απαραίτητων σκηνικών βοηθημάτων,
β) παραγωγής – ειδικές φωτογραφικές λήψεις, τεχνικές προϋποθέσεις, επιλογή των καταλληλότερων εικόνων,
γ) μεταπαραγωγής – ψηφιακές ενθέσεις και επεξεργασία, χρήση αρθρωτού συστήματος εργασίας. Κριτήρια αξιολόγησης τελικού αποτελέσματος. Εκτύπωση δοκιμίου.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Michelle Henning, Patricia Holland, Martin Lister, Derrick Price, Anandi Ramamurthy, Liz Wells, επιμέλεια Liz Wells, «Εισαγωγή στη Φωτογραφία», Πλέθρον 2007.
 • Ron Brinkmann , “The Art and Science of Digital Compositing”, Morgan Kaufmann 2008.
 • Michael Freeman, «Ο πλήρης οδηγός για την Ψηφιακή Φωτογραφία», Κλειδάριθμος 2008.
 • Tim Daly, «Εγχειρίδιο Ψηφιακής Φωτογραφίας», ΙΩΝ  2000.
 • David D. Busch, «Digital Retouching and Compositing: Photographers’ Guide», Muska & Lipman 2003. Steve Anchell, Yvonne J. Butler, Stephen Burns, Eric Cheng, Joe Farace, Lou Jones, Rick Sammon, George Schaub, Jeremy Sutton,
 • Tony Sweet, Taz Tally,  Eddie Tapp, Yvonne J. Butler, Editor, “The Advanced Digital Photographer’s Workbook, Professionals Creating and Outputting World-Class Images”, Elsevier Inc. 2005.