ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7010

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Γνώση της ιστορίας του φωτογραφικού λευκώματος και των σύγχρονων πρακτικών παραγωγής του.
 • Προσανατολισμός σε βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των πρακτικών παραγωγής του 
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη και προσωπική μάθηση.
 • Ικανότητα  οργάνωσης  και διεκπεραίωσης μιας ολοκληρωμένης ενότητας φωτογραφιών.
 • Iκανότητα παραγωγής φωτογραφικών σειρών οι οποίες σχετίζονται τόσο εννοιολογικά όσο και υφολογικά.  
 • Ικανότητα σκέψης και δημιουργίας δομημένων εννοιών
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης του τρόπου εργασίας και των τελικών αποτελεσμάτων.
 • Ώσμωση σε μια πλούσια, ποικίλη, προκλητική και πειραματική παραγωγή φωτογραφικών λευκωμάτων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία 
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

Το φωτογραφικό λεύκωμα (photobook) αποτελεί από την πρώιμη περίοδο της ιστορίας της φωτογραφίας ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας του/της  φωτογράφου με ένα ευρύτερο κοινό.  Σε μεγαλύτερο βαθμό από την προβολή του έργου ενός φωτογράφου, σε έναν εκθεσιακό χώρο, παρέχει την δυνατότητα δημιουργικής διαχείρισης  του υλικού του. 

 • Ο όρος φωτογραφικό λεύκωμα και η προέλευση του. Οι πρώτες παράγωγες στην ιστορία του φωτογραφικού μέσου.
 • To Φωτογραφικό λεύκωμα ως αντικείμενο τέχνης: Το σχήμα και η λειτουργία του.
 • Παραθέσεις εικόνων και δημιουργία αφήγησης μέσα από τις σελίδες ενός λευκώματος. Ιστορικά παραδείγματα μελέτης όπως οι κατάλογοι των ιστορικών εκθέσεων foto-auge / oeil et photo / photo-eye (1929)  και The Photographer’s Eye, 1964 των επιμελητών
 • Franz Roh, Jan Tschichold και John Szarkowski αντίστοιχα.
 • Ο δημιουργικός συνδυασμός εικόνων από διαφορετικά φωτογραφικά είδη σε μια φωτογραφική έκδοση.
 • Η ιδιοποίηση και δημιουργική διαχείριση ήδη υπάρχοντος φωτογραφικού υλικού από βιβλία, έντυπα ευρείας κυκλοφορίας και το διαδίκτυο.
 • Μελέτη της εκδοτικής δραστηριότητας των ημερών μας.
 • Αυτό-εκδόσεις και το έργο ανεξάρτητων εκδοτικών οίκων με περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

 

Εργαστήριο

Παραγωγή Φωτογραφικού Λευκώματος
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ζητούμενο είναι η παραγωγή ενός φωτογραφικού λευκώματος (σχεδίαση, σελίδες , εικόνες, κείμενο).  Το φωτογραφικό λεύκωμα θα  στρέφεται γύρω από μια κεντρική ιδέα –θέμα,  που μπορεί να  προέρχεται από υλικό το οποίο έχει παραχθεί σε προηγούμενα έτη και υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί μέχρι την ολοκλήρωση του
Το φάσμα που καλύπτει η παραγωγή ενός φωτογραφικού λευκώματος για το μάθημα είναι ευρύ και συμπεριλαμβάνει όλα τα φωτογραφικά είδη τα οποία έχουν συζητηθεί στις συναντήσεις, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να έχει την συστηματικότητα μιας έρευνας ή να αποτελεί μια πιο υποκειμενική προσέγγιση ενός θέματος.
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα ιδιοποίησης ήδη υπάρχοντος φωτογραφικού υλικού από βιβλία, έντυπα ευρείας κυκλοφορίας και το διαδίκτυο.
Επίσης το κείμενο που θα υποστηρίζει τις εικόνες θα πρέπει να έχει την μορφή έρευνας.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Armstrong, Carol Scenes in a Library: Reading the Photograph in the Book, 1843-1875, MIT Press, 1998.
 • Di Bello, Patrizia, Wilson, Colette , Zamir, Shamoon (eds) The Photobook: From Talbot to Ruscha and Beyond I. B. Tauris, 2012.
 • Colberg,J., Understanding Photobooks:  The Form and Content of the Photographic Book, A focal Press Book, Toutledge, 2017.
 • Fernandez,  Horacio, Fotografica Publica: Photography in Print 1919-1939, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.
 • Parr, Martin & Badger, Gerry,  The Photobook: A History Volume I, Phaidon Press , 2004.
 • Parr, Martin & Badger, Gerry,  The Photobook: A History Volume II, Phaidon Press, 2006.
 • Parr, Martin & Badger, Gerry,  The Photobook: A History Volume III, Phaidon Press, 2014.
 • Parr, Martin, The Chinese Photobook: From the 1900s to the Present, Aperture, 2015.
 • Ritchin, Fred &  Naggar, Carol,  Magnum Photobook: The Catalogue Raisonne, Phaidon Press, 2016 Roth, Andrew The Book of 101
 • Books: Seminal Photographic Books of the Twentieth Century,  2001
 • Swiss Photobooks from 1927 to the Present , Lars Müller Publishers, 2011.
 • Stimson, Blake The Pivot of the World: Photography and its Nation, MIT Press, 2006.
 • James Sarah E., Common Ground: German Photographic Cultures across the Iron Curtain , Yale, 2013.