ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ I

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1030

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Γενική γνώση της τεχνολογίας και τον προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
 • Ικανότητα λήψης με βιντεοκάμερα
 • Εξοικείωση με τα τα κύρια φορμά βίντεο
 • Γνώση βασικών αρχών δημιουργίας βίντεο
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη και προσωπική μάθηση
 • Ικανότητα συνεργασίας με ομάδες ατόμων οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου
 • Ικανότητα σκέψης και δημιουργίας δομημένων εννοιών

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Ικανότητα χειρισμού μηχανημάτων νέας τεχνολογίας
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Εισαγωγή στο φως
 • Καταγραφή στατικής/κινούμενης εικόνας
 • Ανάλυση της τέχνης και της τεχνικής επιλεγμένων οπτικοακουστικών έργων και εφαρμογών
 • Τεχνολογία της κάμερας με έμφαση στη λήψη κινούμενης εικόνας
 • Φακοί
 • Διάφραγμα/ Ταχύτητα
 • Φωτομέτρηση
 • Ισορροπία Λευκού
 • Τεχνολογία του αισθητήρα
 • Εισαγωγή στον ήχο
 • Δημιουργικός Σχεδιασμός φωτισμού
 • Το πλάνο και η σημασία του
 • Η χρήση της κάμερας ως εκφραστικό μέσο

 

Εργαστήριο

 • Εισαγωγή στην χρήση και λειτουργία της βιντεοκάμερας, των φορητών φωτιστικών σωμάτων, των συστημάτων στήριξης και του μικροφώνου
 • Ασκήσεις σχεδιασμού και εικονοληψίας
 • τύποι πλάνων
 • γωνίες λήψης
 • κινήσεις κάμερας
 • Χειρισμός τρίποδου/ κινήσεις κάμερας
 • Εφαρμογή βασικών αρχών Φωτισμού
 • Θερμοκρασία Χρώματος και Ισορροπία Λευκού
 • Ηχοληψία
 • Μικρόφωνο (μονοφωνικός και στερεοφωνικός ήχος)
 • Τύποι μικροφώνων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Σκοπετέας Γιάννης, Η Βιντεοκάμερα Και Η Οπτικοακουστική Καταγραφή, Press photo publications, 2008
 • Storaro Γράφοντας με φως, Διττές εντυπώσεις μεταξύ φωτογραφίας και κινηματογραφίας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2005.
 • Zettl, Herbert, Τηλεοπτική Παραγωγή (Ειδική Ελληνική Έκδοση), Έλλην, 2002
 • Zettl, Herbert, Παραγωγή Βίντεο – Βασικές Αρχές Και Τεχνικές, Έλλην, 1999
 • Bordwell, D.,  – Thompson .,  Εισαγωγή Στην Τέχνη Του Κινηματογράφου, Μορφωτικό Ιδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2004
 • Μποντίνας, Θωµάς, Η Κρυφή Γοητεία Του Κινηματογράφου, Παρασκήνιο, 1993
 • Hilliard Robert Γράφοντας, Για Το Ράδιο Και Την Τηλεόραση, Έλλην, 2002
 • Jacobs, Lewis, Tα Εκφραστικά Μέσα Του Κινηματογράφου, Καθρέπτης, 1998
 • Καβάγιας, Γιώργος, Ο Κινηματογράφος Χωρίς Μυστικά, Καστανιώτης, 1990
 • Thompson, Roy, Grammar Of The Shot, Focal Press, 2000