ΘΕΩΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-3030

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μια πρώτη συνολική, συνοπτική και σφαιρική γνώση του συνόλου της  διαδικασίας παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου, από την ιδέα ως την τελική κόπια και τη διανομή.

Αποκόμιση επιλεγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για τα στάδια της προ-παραγωγής, παραγωγής και μετά-παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου.

Εμπειρία από την απόπειρα υλοποίησης ενός  βίντεο με έμφαση στην αρτιότητα του χειρισμού των εκφραστικών μέσων και της επίτευξης ενός δημιουργικού η επικοινωνιακού στόχου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Ικανότητα χειρισμού μηχανημάτων νέας τεχνολογίας 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Διεύρυνση των εκφραστικών δυνατοτήτων και απελευθέρωση της δημιουργικής φαντασίας

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Επισκόπηση Βίντεο Ι και Βίντεο ΙΙ
 • H κίνηση της μορφής
 • Σενάριο
 • Βlocking/ Decoupage
 • Σχεδιασμός γυρίσματος.
 • Εισαγωγή στην Ηχοληψία
 • Ήχος, δόνηση και κυματομορφή
 • Εισαγωγή στο Μιξάζ και την επεξεργασία ήχου.
 • Το χρώμα των πiξελ
 • Όργανα προεπισκόπησης και χρωματικές διορθώσεις.
 • Γράμματα και γραμματοσειρές στους τίτλους αρχής και τέλους.
 • Εισαγωγή στα εφέ, το compositing και το 3D animation

 

Εργαστήριο

 • Πυραμίδα του Freytag. Πως εφαρμόζεται στο κτίσιμο της πλοκής στη μυθοπλασία και στο ντοκιμαντέρ.
 • Δημοφιλείς και πετυχημένες ιστορίες στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ. Προβολή και ανάλυση ταινιών μικρού μήκους (2-10 λεπτά)
 • Συγγραφή της δήλωσης δέσμευσης. Προσήλωση στο στόχο της εξιστόρησης.
 • Συγγραφή σεναρίου ή πρότασης για την τελική εργασία. 
 • Δομή της σκηνής. Ο κανόνας των πέντε πλάνων.
 • Πως χρησιμοποιείται η συνέντευξη στην ιστορία. 
 • Πρακτικές ηχοληψίας σε εξωτερικά και εσωτερικά γυρίσματα.
 • Η επεξεργασία του ήχου στο λογισμικό του μοντάζ. Ειδικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων στην ηχοληψία.
 • Προσθήκη τίτλων.
 • Χρωματική διόρθωση και color grading
 • Πρακτική εφαρμογή στο compositing με παράδειγμα το green screen.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Sheila Curran Bernard, Documentary Storytelling, Focal Press, 2007
 • Kenneth Kobre, Videojournalism – Multimedia Storytelling, Focal Press, 2012
 • Καβάγιας, Γιώργος, Ο Κινηματογράφος Χωρίς Μυστικά, Καστανιώτης, 1990
 • Καχαγιάς Αντώνης, Το Σενάριο Από Την Αρχική Ιδέα Στην Εκτέλεση, Έλλην, 1998
 • Μποντίνας, Θωµάς, Η Κρυφή Γοητεία Του Κινηματογράφου, Παρασκήνιο, 1993
 • Σολδάτος Γ. (επ.), ΤΟ ΜΟΝΤΆΖ, Αιγόκερως, 2003
 • Bordwell, David – Thompson Kristin, Εισαγωγή Στην Τέχνη Του Κινηματογράφου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1934-2000 
 • Συλλογικό έργο, Το μοντάζ, Αιγόκερως, 2003
 • Jacobs, Lewis Τα Εκφραστικά Μέσα Του Κινηματογράφου, Καθρέπτης, 1998
 • Dancyger Ken, The Technique Of Film And Video Editing, Focal press, 1993
 • Ντανιέλ Αριγιόν, Γραμματική Της Φιλμικής Γλώσσας, Πλάνο, 1986
 • Pinel Vincent, Το Μοντάζ, Πατάκης, 2003
 • Thompson Ρ., Grammar Of The Shot, Focal Press, 2000 
 • Zettl, Herbert, Τηλεοπτική Παραγωγή (ειδική ελληνική έκδοση), Έλλην, 2002
 • Zettl, Herbert, Παραγωγή Βίντεο – Βασικές Αρχές Και Τεχνικές, Έλλην, 1999
 • Brie Gyncild, Lisa Fridsma Adobe After Effects CC Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2019, 
 • James Monaco, Πώς Διαβάζουμε μια Ταινία, Gutenberg, 2019
 • Συλλογικό Εργο, Ντοκιμαντέρ, μια άλλη πραγματικότητα, Αιγόκερως, 2009
 • Μεταλληνός Νικόλαος,  Παραγωγή Τηλεοπτικού Ντοκιμαντέρ, Ελλην, 2003
 • Jay Rose, Producing Great Sound for Film and Video, Focal Press, Fourth Edition, 2015