Μπούνα Ελένη

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ebouna@uniwa.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Το 1986 αποφοίτησε από το Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Από το 1986 έως το 1991 εργάσθηκε ως Εκπαιδεύτρια Μαθηματικών. Το 1991 διορίσθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας και υπηρέτησε σε διάφορα τμήματα όπως στη Διεύθυνση Διοικητικού , στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.
Από το Νοέμβριο του 1999 υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών. Από το 2003 και μετά υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Γραμματείας. Επίσης από τον Οκτώβριο του 2013 ορίσθηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Γραμματείας της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών.
Έχει συμμετάσχει σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια Πληροφορικής και Managment στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στο Ι.Δ.Ε. Από το Φεβρουάριο του 2012 είναι υπεύθυνη του ISO ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΣΟ 9001:2008 στη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών.