Βρεττάκος Γιώργος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gvrett@uniwa.gr

Ο Γιώργος Βρεττάκος είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφημιστική Φωτογραφία».
Αποφοίτησε από την Βαρβάκειο Πρότυπη Σχολή το 1977 και από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1984 (Intergrated Master).
Εργάστηκε ως Καθηγητής Εφαρμογών στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανελλιπώς από το 1988 μέχρι το 1994, οπότε έγινε μόνιμος εκπαιδευτικός του Τμήματος αναλαμβάνοντας τα μαθήματα της διαφημιστικής φωτογραφίας.
Από το 2005 διδάσκει αυτόνομα τα μαθήματα «Διαφημιστική Φωτογραφία», «Διαφημιστικές Εφαρμογές» και «Ειδικά Θέματα Διαφημιστικής Φωτογραφίας».
Διδάσκει επίσης το αντικείμενο «Τεχνητός Φωτισμός» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά».