Συνεργασίες του Τμήματος

 

 Από την 1η Φεβρουαρίου 2021, το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας στα εξής πεδία :

  • Στη σύνταξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, κοινοτικούς πόρους.
  • Στην οργάνωση από κοινού ενημερωτικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, κ.α.), διαλέξεων, θερινών σχολείων σε θέματα κοινού επιστημονικού ή τεχνικού ενδιαφέροντος.
  • Στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και επενδυτικών σχεδίων για βιομηχανικούς κλάδους και τομείς υπηρεσιών.
  • Σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.