Βασίλης Κωνσταντίνου, Pregnant Pauses

Photometria Awards 2020

Ο φοιτητής του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών Βασίλης Κωνσταντίνου έλαβε το δεύτερο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Photometria Awards 2020 στην ενότητα “Stalk me” με την δουλειά του “Pregnant Pauses”. H εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργαστηρίων Κριτικής Θεωρίας της Φωτογραφίας.