ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ – ΕΑΡΙΝΟ 2024