Ανακοινώσεις

 

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών διοργανώνει και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, η θεματολογία των οποίων σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία του τμήματος. 

Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι (μεταξύ άλλων) να δώσει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τις καλλιτεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις τις μεθοδολογίες και τα ερευνητικά αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος. ...

Περισσότερα