Ανακοινώσεις

Την Δευτέρα 28/02/2022 και ώρα 09:00 π.μ., θα γίνει ενημέρωση για το Μάθημα “Τεχνικές Φωτισμού” του Εαρινού Εξαμήνου, με σημαντικές πληροφορίες και διευκρινίσεις  για τον τρόπο εγγραφής και λειτουργίας των Εργαστηρίων και της Θεωρίας.

Η συνάντηση αυτή θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ms teams, στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

Συμμετοχή από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας

Κάντε κλικ εδώ για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη

ή

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad56628f70d854ec3911477b69699778c%40thread.tacv2/1645560225946?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22fc666404-141f-4065-8dc2-7a3340af7b9f%22%7d

  ...

Περισσότερα