Ανακοινώσεις

Τα εργαστήρια του μαθήματος του ΣΤ’ εξαμήνου Σύγχρονες Φωτογραφικές Προσεγγίσεις
(6010), με διδάσκοντα τον Δρ Πάρι Πετρίδη θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα Κ8 213
και τις ώρες 14:30-17:30 & 17:30-20:30 μέχρι και τις 17/06/2022.

Παρακαλείστε όπως στείλετε το πορτφόλιό σας, η, στην περίπτωση μεταφοράς από άλλο
εργαστήριο, την πρόοδό σας στη διεύθυνση ppetridis@uniwa.gr .

Προδιαγραφές:

15-20 εικόνες
Format: jpg (όχι pdf ή powerpoint)
Διαστάσεις: 1500px η μεγάλη πλευρά
Ανάλυση: 72ppi
Συμπίεση: zip
Τρόπος αποστολής: WeTransfer
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής: Πέμπτη 12/05/2022, ...

Περισσότερα