Ανακοινώσεις

“Οι φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να εξεταστούν στα μαθήματα μου “Φωτογραφικό Δοκίμιο”, “Ντοκουμέντο Φωτογραφία & Βίντεο” και “Φωτοειδησεογραφία” κατά την  εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023 παρακαλούνται να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες των εργασιών που θα πρέπει να υποβάλουν από τις αντίστοιχες σελίδες του Eclass. 
Οι φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να εξεταστούν στα μαθήματα μου “Νομοθεσία & Δεοντολογία”, “Επιστημονική Φωτογραφία” και “Εφαρμογές στις Επιστήμες” κατά την  εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023 παρακαλούνται να ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος από τις αντίστοιχες σελίδες του Eclass. 
...
Περισσότερα