Διδακτορικές Σπουδές

Απόφαση 18160 – Έγκις του χωριστά Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστ Τεχνών της Σχολής Εφαρμογή Τεχνών και Πολιτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Υποψήφιοι Διδάκτορες