ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-8030

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του µαθήµατος είναι η θεωρητική,  και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών τόσο στην αναλογική όσο και στην ψηφιακή Αρχαιολογική Φωτογραφία. Να γνωρίσει στους φοιτητές τις ειδικές τεχνικές της Αρχαιολογικής φωτογραφίας και τεκμηρίωσης. Να τους καταστήσει ικανούς να µπορούν να χειρίζονται και να ελέγχουν τα φωτογραφικά υλικά, µε στόχο τη αποτύπωση, µελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού και την δηµιουργική ανάπτυξη των ειδικών τεχνικών και γνώσεων στα πεδία των εφαρµογών της Αρχαιολογικής Φωτογραφίας. 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργωνΣεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

 • Αποτύπωση Αρχαιολογικού τοπίου Ανασκαφών και Αρχαιολογικών ευρημάτων.
 • Καταγραφή – αποτύπωση Αρχαιολογικών ευρημάτων. Αναλογική – ψηφιακή τεχνολογία, Ζωνικό σύστημα, Προοπτική, Φυσικός και τεχνητός φωτισμός, θερμοκρασία χρώματος, WB,  ανακλαστήρες κλπ.
 • Αποτύπωση – τεκμηρίωση φορητών εικόνων, πινάκων ζωγραφικής, φωτογραφιών βιβλίων ταφικών μνημείων, οστών, κλπ.
 • Αποτύπωση – τεκμηρίωση μαρμάρινων ανάγλυφων και ξύλινων ανάγλυφων επιφανειών -τέμπλων
 • Ειδικές τεχνικές Υπέρυθρης φωτογραφίας. Επιστημονική ανάλυση – τεκμηρίωση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Αποκάλυψη επιζωγραφίσεων σε πίνακες ζωγραφικής και φορητές εικόνες. Χημική ανάλυση χρωστικών πινάκων ζωγραφικής και φορητών εικόνων με την Υπέρυθρη φωτογραφία κ.α.
 • Ειδικές τεχνικές Υπεριώδους φωτογραφίας Επιστημονική ανάλυση – τεκμηρίωση έργων τέχνης και αρχαιοτήτων. Αποκάλυψη φθορών πινάκων ζωγραφικής φορητών εικόνων κλπ.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • JohnP. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography Book 1Little, Brown 1992
 • John P. SchaeferAnsel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography Book 2 Little, Brown 1992
 • John Hedgecoe To νέο βιβλίο του φωτογράφου. Μετάφραση Κ. Συρράκος Παπασωτηρίου 2010 ISBN 978-960-7182-81-4
 • Harold Davis Creative landscapes. Paperback ISBN-13: 978-1118027325
 • Τάσος Σχίζας Η τεχνική της αναλογικής κ της ψηφιακής φωτογραφίας. Φωτογραφικό Είδωλο. 2014 
 • Michael Freeman The photographers mind: Creative thinking for Better Digital Photos Paperback
 • Αριστείδη Κοντογεώργη «Υπέρυθρη Φωτογραφία» (Β΄ βελτιωμένη έκδοση), εκδόσεις Ίων, (170 σελ.). ΙSBN 960-405-926-2.